Omsvängning på gång i (s)kolpolitiken?

Ser att den tidigare socialdemokratiska skolministern Ylva Johansson gör upp med partiets skolpolitik på DN-debatt. Hon skriver bl.a. att (s) missat att fokusera på skolans kunskapsuppdrag. Nu ska man sätta lärande och kunskapsinhämtning i fokus, man ska uppvärdera läraryrket, sluta detaljstyra ute på skolorna, införa systematisk kunskapsuppföljning varje termin etc.

Tala om att underkänna den egna skolpolitiken! Nu efterlyser Johansson självkritik och omprövning bland socialdemokraterna både centralt och LOKALT.

Och det är här det blir intressant, inte minst för Umeås del. Är (s) i Umeå redo att börja ompröva delar av den förda skolpolitiken? I så fall finns det mycket vi kan förändra till det bättre.

Låt fler kommunala skolor bli fristående intraprenader med vettiga avtal, slopa den nu gällande kommunala skolplanen, inför ordningsomdömen, skriv in skolket i betygen, inför bättre uppföljning genom särskilda Umeåprov i svenska, engelska och matematik – ja, det finns mycket som kan göras ganska omgående för att förbättra tillståndet på våra skolor i kommunen.

Hoppas bara att signalerna om förändringar av skolpolitiken når fram till de lokala s-politikerna med Margareta Rönngren i spetsen.