Träff med kulturministern idag m.m.

Idag är kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth på besök. Som jag tidigare nämnt så ska jag och en mindre delegation bestående av bl.a. operachefen Magnus Aspegren träffa henne under dagen för att diskutera förutsättningarna för Norrlandsoperans veksamhet. Det gäller indragna momspengar, skatteregler för frilansartister m.m. Men lika viktigt är att visa vad som händer i Umeå på kulturfronten – inte minst Norrlandsoperans betydelse för kulturlivet i norr.

Sen något helt annat.

Avsikten var att vi skulle ha debatterat förslaget om fria sprutor till narkomaner i måndagens fullmäktige. Ett förslag som jag motsätter mig skarpt. Debatten kommer dock först vid nästa sammanträde i april. Värt att tänka på i diskussionen, inte minst för dem som är positiva till att detta ska genomföras i Umeå, är vad Statens Folkhälsoinstitutet konstaterat i frågan. Folkhälsoinstitut har påvisat att det INTE går att fastställa någon effekt på smittspridningen av HIV, hepatit B och hepatit C i Malmö och Lund där försöksverksamhet med sprututbyte pågått ett stort antal år. Tvärtom uttrycker Folkhälsoinstitutet oro över att Skåneregionen haft en fördubbling av antalet narkotikarelaterade dödsfall.

Låt oss behålla den restriktiva linjen i svensk narkotikapolitik – och inte dela ut fria sprutor.