Ingen sänkt skatt med (s) i Umeå

Umeå är en av de kommuner som tar ut högst skatt av sina invånare, nästan två kronor mer än riksgenomsnittet. Av Sveriges 290 kommuner är det bara 30 kommuner som är värre än vår. För en normalinkomstfamilj där båda jobbar innebär det att man förlorar 10.000 kr per år om man bor i Umeå, jämfört med om man skulle bo i någon annan kommun. Det är mycket pengar.

En lägre skatt är också en konkurrensfråga. För visst är det skadligt för vår konkurrenskraft att hela tiden ligga någon eller några kronor högre i skatt än jämförbara kommuner. Vi får svårare att konkurrera vad gäller bl.a. företagsetableringar och människors välstånd. Idag är Umeå en dyr kommun att leva i, och inte blir det bättre när man då tar ut så mycket mer i skatt av sina invånare än jämförbara kommuner.

Att döma av dagens debatt i fullmäktige kommer umeborna att få vänta länge innan det blir någon skattesänkning. Varför låter jag så pessimistisk? Jo, för Lennart Holmlund låter precis som han har låtit de senaste åren när vi debatterat frågan. Visst vore det bra om det gick att sänka skatten, så långt verkar vi överens. Men sen kommer alla möjliga och omöjliga invändningar mot ens den minsta skattesänkningen under kommande år. Holmlund pekar på x-antal osäkerhetsfaktorer i frågan. Är det inte osäkra skatteprognoser som gör det tveksamt så är det rädsla för att äventyra välfärden. Holmlund och socialdemokraterna hittar alltid nya ursäkter till varför det inte går att sänka skatten till mer ‘normala’ nivåer. Inte i år, men kanske nästa eller nästnästa……blir det besked som i slutändan alltid levereras när det är dags att fatta beslut om budget för kommande år.

Ska vi se det ur strikt ekonomiskt hänseende så pekar ju siffrorna verkligen åt rätt håll nu. Tillväxten ökar mer än förväntat. Arbetslösheten minskar snabbare än förväntat. När blir det läge att sänka skatten i Umeå om inte nu?

Det är till syvende och sist en fråga om vad man politiskt vill och inte. I stort sett ALLA ANDRA KOMMUNER i Sverige klarar man av att bedriva sin verksamhet utan att ta ut lika mycket i skatt av sina invånare. Och detta oavsett om det råkar vara högkonjuntur eller lågkonjunktur.

Det är tyvärr bara att konstatera – det blir ingen skattesänkning i Umeå så länge (s) får bestämma.