Länsarkitektens korståg mot Umeå

Återigen går länsstyrelsens länsarkitekt till storms mot Umeå kommun och förslaget till ett nytt vackert och bra beläget bostadsområde på Öbacka Strand. För mig är det ofattbart hur detta kan fortsätta inträffa gång på gång.

Den opartiska statliga myndigheten förvandlas till en plump åsikts- och tyckarmaskin som gör allt för att sätta käppar i hjulet för Umeås expansion, med invändningar som redan har bemötts och kunnat avfärdas på ett sakligt och formellt sätt.

Enligt min mening har vi från politiskt håll gjort en god avvägning mellan olika former av allmänintressen, däribland frågorna om buller, miljö, säkerhetsfrågor och annat. Men länsarkitekten hittar alla möjliga brister när det gäller närheten till Botniabanan, bullerfrågan, gestaltningsfrågor och risker med en specifik växel – trots att bl.a. Banverket själva har accepterat det nu aktuella planförslaget och menat att det inte behövs några ytterligare säkerhetshöjande åtgärder. Kommunens förslag är inte till påtaglig skada för riksintresset järnväg.

Och då borde länsstyrelsen, via sin länsarkitekt, vara nöjd. Men icke. Hans kamp fortsätter numera också på debattsidan i VK.

Öbacka Strand kommer att bli ett alldeles utmärkt bostadsområde, strategiskt lokaliserat i närheten av NUS och universitetet. Nära till det planerade resecentrat. Nära till kollektivtrafikstråk. Gångavstånd till centrum och med en fantastisk utsikt uppströms och nedströms älven.

Låt oss nu komma vidare i denna fråga och fortsätta utveckla Umeå som stad och regioncentrum. Umeå behöver fler bostäder och de planerade bostäderna på Öbacka Strand blir ett bra tillskott.