Nej till fria sprutor i Umeå

I ett tv-inslag ikväll föreslog läkare vid NUS att landstinget skulle införa sprututbyte för narkomaner. Nästa steg skulle vara att bjuda in representanter från bl.a. socialtjänsten i Umeå.

Jag tycker att det är ett riktigt dåligt förslag. Vi moderater säger besämt nej till drogliberala försök med sprututbytesprogram.

Narkomaner behöver vård, inte fria sprutor!

All befattning med narkotika är för övrigt förbjuden i lag, såvida narkotikan inte ingår i narkotikaklassade läkemedel. Att lämna ut sprutor för att underlätta narkotikamissbruk samtidigt som narkotikamissbruket skall beivras är att sända fel signaler.

Med det här förslaget riskerar allt förebyggande, normgivande och även lagstiftande arbete att gå förlorat. Min förhoppning är att vi över partigränserna i Umeå kommun kan enas om en linje där vi inte kapitulerar inför drogerna utan istället anstränger oss ännu hårdare.

Jag har därför ikväll skickat in en interpellation till socialnämndens ordförande Eva Andersson (s) där jag frågar dels om hon delar min negativa syn på fria sprutor till narkomaner, dels om hon är beredd att till landstingets företrädare tydligt framföra Umeå kommuns avståndstagande när det gäller att påbörja försök i Umeå.

Jag hoppas verkligen att svaret är JA på båda frågorna.