Anders Ågren

Bygg en ny gästhamn i centrala Umeå!

Umeälven är en i många stycken outnyttjad resurs, och vi måste bli bättre på att ta emot turister som kommer med båt. Moderaterna vill därför gå från ord till handling när det gäller att förverkliga planerna på en ny gästhamn, centralt placerad i Umeå. Jag kan väl avslöja att det finns med i vårt valmanifest som kommer att offentliggöras imorgon.

Vi ska även se till att vårda det båtliv som redan idag finns. För moderaternas del vill vi gärna se fler båtbryggor centralt, och vi måste även komma vidare med planerna på en ny gästhamn i Umeå. Där pågår det arbete, men utredningarna verkar ha en tendens att dra ut på tiden år efter år.

Frågan har också varit uppe många gånger i kommunfullmäktige. Här har Liberalerna och dess gruppledare Peder Westerberg varit föredömligt pådrivande.

Handeln i Umeå går miste om många ”turistkronor”, när många med båt istället under sommaren väljer bort Umeå och åker vidare norrut eller söderut. Allt för få stannar till i Umeå pga bristen på gästbryggor och centralt belägen gästhamn.