Anders Ågren

Viktigt med ett positivt företagsklimat

Att se till att fler jobb skapas är avgörande för att Sverige ska fungera för alla och kunna fortsätta växa. Fyra av fem jobb skapas i småföretag. Igår lyfte jag frågan om Umeås företagsklimat i kommunfullmäktige. Detta mot bakgrund av att kommunen får dåliga betyg i bl.a. Sveriges Kommuner och Landstings öppna jämförelser om svenska kommuners företagsklimat. Det handlar bl.a. om service, attityder och bemötande – och här finns det stort förbättringsutrymme i Umeå för att uttrycka sig diplomatiskt.

Senare i eftermiddag deltar jag i en politisk debatt på Väven, som arrangeras av Företagarna. Bra att företagarfrågorna lyfts upp till debatt!