Anders Ågren

Ett starkt lag står redo!

Idag är det 111 dagar kvar till valdagen. Den lokala valtemperaturen ökar i Umeå.

Vi moderater utgör i Umeåpolitiken ett stabilt alternativ. Medan andra kan bråka internt och för dialogen via massmedia, så fortsätter vi att jobba med sakpolitiken. Vi är överens om tagen inför valet, vi är överens om laguppställningen och har fler kandidater på vår valsedel än vid tidigare val.

Vi har 51 kandidater på vår valsedel i Umeå. Det är vår gemensamma uppgift att visa väljarna att Moderaterna är ett parti att räkna med. Att Moderaterna är ett parti som står för sina värderingar, att Moderaterna är ett parti som man kan lita på. Vi lovar inte allt åt alla, men vi håller vad vi lovar.

Umeå är en fantastisk kommun att leva och verka i, med goda utvecklingsmöjligheter i såväl stad som på landsbygd. Det har också gått bra för Umeå på många sätt. Men det finns också en annan sida. Och båda sidorna av myntet ställer krav på politiken. Vi behöver mer av allt det som är bra – men det som inte fungerar kräver mod att göra om och göra rätt.

I grund och botten är det här en fråga om rättvisa. Vi kan aldrig acceptera ett otryggt Umeå, där tendenser till social oro sprider sig. Vi kan inte acceptera att 4 av 10 unga tjejer oroar sig för att bli misshandlade eller våldtagna när de går hem på kvällen. Vi kan inte acceptera att kriminaliteten ökar. Med oss blir det tydligt fokus på att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Det ska alltid löna sig att arbeta, och göra rätt för sig. Vi ska sänka kommunalskatten i Umeå för att det är rätt och rättvist. För dem som arbetar och dem som har arbetat. En genomsnittlig familj i Umeå med två personer som arbetar betalar varje år 11 000 kr mer i skatt, än familjer i jämförbara städer. Det är varken rätt eller rimligt!

Integrationen är utan tvekan en stor utmaning. Arbetslinjen ska gälla alla. Den som kommer till Sverige och vill bygga sin framtid här måste också anstränga sig för att bli en del av det svenska samhället. Det handlar om krav på att lära sig svenska och att försörja sig själv. Arbete, bostad, utbildning.

Bostadsbristen är fortfarande en akilleshäl för kommunen. Politiskt är de flesta överens om att det behöver byggas omkring 2000 bostäder per år, men Umeå har bara nått upp till hälften. Bostadsbyggandet måste alltså fördubblas jmf nuvarande nivå!

Skolan ska prioritera kunskap, så att alla barn får sin egen chans att bygga en bra framtid. Fokus på ordning och reda – tydlig kunskapsuppföljning med tidigare betyg. Givetvis med valfrihet för alla att kunna välja skola.

Umeå kommun ska i alla lägen kunna garantera en äldreomsorg med hög kvalitet och ett värdigt bemötande. Någon vanvård ska inte accepteras. Vi vill sedan tidigare införa en kommunal trygghets- och kvalitetsinspektion som ska garantera att överträdelser mot gällande rutiner och regelverk inte ska inträffa. De senaste årens händelser pekar på att vi haft rätt i våra krav. Och både privata och kommunala utförare ska naturligtvis välkomnas. Vi står upp för de äldres valfrihet i Umeå!

Umeå ska vara en kommun präglad av företagsamhet, jämlikhet och social rörlighet, där du av egen kraft – men också med andras hjälp – ska ges förutsättningar att kunna ta dig hur långt som helst.

I Sverige gäller friheten, lagarna och arbetslinjen alla, utan hänsyn till klan, klass eller kön. Inga undantag, ingen utanför, ingen bortglömd.

Vi moderater är den politiska kraft som tydligt står upp för ett växande Umeå. I tio års tid har vi lagt en gemensam budget tillsammans med övriga Allianspartier. 2017 var andra året i rad som vi gick vi fram med fyra olika budgetförslag, så att respektive parti tydligare skulle kunna lyfta fram sina hjärtefrågor. Avsikten är att återkomma nu år 2018 med såväl gemensamt budgetförslag som gemensamt valmanifest.

Vi moderater inser vikten av fortsatt tillväxt, såväl ekonomisk som befolkningsmässig tillväxt. Vår välfärd är beroende av detta. Självklart måste tillväxten ske såväl i staden som på landsbygden. Många politiska partier i Umeå tar tillväxt och framgång för given. Men konkurrensen mellan kommuner om etableringar, företag och jobb pågår dygnet runt, månad efter månad.

I en tid när Umeå växer i snabb takt krävs det också ett politiskt ledarskap som klarar av att förena höga ambitioner för välfärden med omfattande investeringar och en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi. För att kunna garantera det måste kommunen alltid pröva nya och effektivare metoder i leveranserna av de tjänster som det är kommunens uppgift att säkerställa. Nuvarande situation med hög kommunalskatt, utan tydliga exempel på högre kvalitet i de kommunala verksamheterna, innebär att umeåborna tvingas betala mer i skatt än nödvändigt. Politiskt ledarskap handlar om att förena ansvar för en stabil ekonomi med kloka prioriteringar där det gör mest nytta.

Vi moderater är redo att axla ansvaret!

Rättigheter – skyldigheter – möjligheter.

LIKA FÖR ALLA

Om 111 dagar är det val – ge oss din röst!