Anders Ågren

Bra att S svänger i migrationspolitiken. Hög tid för en långsiktig och stram flyktingpolitik

Nya Moderaternas foto.

Igår kom ett intressant besked från Socialdemokraterna. De svänger tydligt i migrationspolitiken, och vill se en stramare politik på många punkter. Bra! Om de verkligen menar det. De borde ju i så fall omgående stoppa lagförslaget om att ge 9000 unga män från Afghanistan, utan skyddsskäl, rätt att stanna i Sverige.

Äntligen har vi därmed ett läge i svensk politik där vi kan diskutera förutsättningarna för hur en långsiktig och stram migrationspolitik kan utformas. Det är bra för Sverige.  Vi moderater vill samtidigt se ytterligare steg mot en stram migrationspolitik. Ett nej är ett nej.

Historiskt har Moderaterna och Socialdemokraterna tagit ansvar för en ansvarsfull och stram flyktingpolitik, kopplad till vad som har varit möjligt för Sverige att mäkta med. Detta vore ett tillfälle att återupprätta förtroendet för svensk migrationspolitik. Om socialdemokraterna menar allvar.