Anders Ågren

Sänk kommunalskatten i Umeå!

I dagens VK skriver jag på debattplats om vikten av att sänka Umeås höga kommunalskatt. Bifogas nedan.

Sänk kommunalskatten i Umeå!

Sänkt skatt ökar människors frihet och minskar politikers makt. Självklart är det möjligt att sänka den nästan unikt höga kommunalskatten i Umeå kommun. Vid senaste budgetfullmäktige var Moderaterna ensamma om att föreslå skattesänkning, men jag hoppas att fler landar i samma slutsats som oss nästa år.

Från moderat sida så brukar vi peka på att Umeå kommun har två kronor högre skatt än jämförbara kommuner, utan att kunna påvisa någon generellt högre kvalitet i verksamheterna. Svenskt Näringsliv har nyligen publicerat en rapport om att potentialen, vid en jämförelse med kommuner med hög kvalité och låg kostnad, är skattesänkning för Umeå kommun på hela 4,35 (!) kr. Siffrorna är från 2016. Viktigt att påpeka är att det är en rent teoretisk framräkning, men det ger perspektiv.

De har jämfört 20 kommuner – däribland Umeå – med de kommuner i landet som uppvisar högst kvalitet till låg kostnad. Deras slutsats är att man genom att bedriva verksamheten mer effektivt, kan frigöra ca fyra kr i skatt till att antingen satsa på olika verksamheter – som äldreomsorgen – eller sänka skatten om man så vill.

Det handlar inte om att personalen ska ”springa snabbare”. Det handlar om att bedriva den kommunala verksamheten mer effektivt. Det handlar om att politiken måste sätta upp tydliga och mätbara mål. Det måste bli en tydlighet i ansvar och befogenheter i organisationen. Ett ledarskap som möjliggör att arbetsmiljön förbättras och sjuktalen går ned. Att bättre nyttja personalens kompetens genom att sluta detaljstyra. Att bli bättre på att använda sig av ny teknik m.m. Detta är sådant som är framgångsfaktorer i de kommuner som lyckas få goda resultat till en låg kostnad.

Den enskilt viktigaste delen i Moderaternas budget för 2018, och den huvudsakliga skillnaden jämfört med S/MP, var just skattenivån. Vi moderater ville sänka skatten med 20 öre för 2018. Och sedan fortsätta skatten steg för steg, så att vi inom loppet av fyra år skulle kunna sänka skatten med en krona. Vi är övertygade om att det går att göra saker mer effektivt inom kommunens verksamheter. Genom en återgång till flera olika förvaltningar. Genom att ge anställda större inflytande över sin arbetssituation. Genom att bli bättre på att använda digitaliseringens möjligheter i våra verksamheter. För att nämna några delar.

Utmaningen för framtiden är inte att spendera mer och mer av skattebetalarnas pengar. En av politikens huvuduppgifter är att se till att de skattemedel vi har till förfogande används på ett så effektivt sätt som möjligt. Umeåborna borde kunna kräva betydligt mer av service och välfärd med tanke på hur mycket mer pengar de betalar in jämfört med dem som bor i andra kommuner.

Kommunalskatten slår hårdast mot dem med låga inkomster, eftersom de har små marginaler. Skatten urholkar människors trygghet och leder till ett beroende av politiska beslut. Det finns partier som hävdar att det inte går att sänka skatten av ekonomiska skäl. ”Det går inte att hitta pengarna.” ”Det skulle hota välfärden” i kommunen. Så är det naturligtvis inte.

Det är bara att välja vilken kommun ni vill av de 20 största i landet. Alla har lägre skatt än Umeå, oavsett det är S-styre eller M-styre. Och i stort sett alla gör dessutom betydligt större överskott än Umeå. Inte bara ett år, utan år efter år. Då är frågan om alla dessa kommuner har sämre välfärd än Umeå kommun? Nej, självklart inte.

Det vore snarast en sensation om Umeå kommun inte skulle kunna spara en liten del av dessa pengar, och sänka skatten! Eller för den delen genom att, som Svenskt Näringsliv påvisar, effektivisera verksamheten. Vi moderater vill se en stegvis sänkning av kommunalskatten. Även med vår sänkning kommer vi fortfarande att ligga högst av alla jämförbara kommuner.

Istället för att t.ex. år efter år ge miljoner till Guitars-museet, eller Kvinnohistoriskt Museum – inga av dessa är ju kommunala uppgifter – så är det väl bättre att umeåborna får behålla pengarna själva? Vad är så hemskt med det? Det borde vara en självklarhet.

Lägre kommunalskatt är en viktig del i att göra Umeå mer attraktivt och öka umeåbornas frihet. Umeåborna kan vara säkra på en sak – en röst på Moderaterna i valet 2018 är en röst för att sänka den höga kommunalskatten.

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå