Anders Ågren

M och L röstade idag nej till förslaget att ge ytterligare 5 miljoner kr till Guitars

Återigen har Socialdemokraterna och Miljöpartiet – denna gång tillsammans med Vänsterpartiet – beslutat att fortsätta stödja verksamheten i gitarrmuseet Guitars med kommunala medel.

Den här gången blev det hela 5 miljoner kr till driften av verksamheten för 2018. Till något som inte är en kommunal verksamhet!

Dessutom har man nu tänkt sig att hela museet ska flyttas till Folkets Hus.

För Moderaternas räkning yrkade jag – tillsammans med Liberalernas Peder Westerberg – vid dagens sammanträde avslag till förslaget. För fjärde gången i rad när denna fråga har varit uppe. Vår huvudinvändning är att detta inte är en uppgift för kommunen. Att inledningsvis vara med och stötta är en sak, via utvecklingsanslaget. Där finns möjlighet att stötta nya idéer och utvecklingsprojekt. Men nu har kommunen sammantaget gått in med stora summor under några år.

Senast detta ärende var upp röstade jag nej. Likaså gången dessförinnan. Liksom gången dessförinnan. Idag gjorde jag alltså detsamma. Umeå kommun står inför ekonomiska utmaningar, samtidigt som vi har en extremt hög kommunalskatt. Att fortsätta ge stöd är inte rimligt.

Vi moderater har hela tiden sett positivt på initiativet Guitars. Det gör vi även fortsättningsvis. Det är en viktig del för besöksnäringen. Men avsikten när detta sjösattes var ju inte att kommunen skulle dra på sig bestående krav på att vara med och finansiera verksamheten.

Nu är utvecklingen snarare så att Umeå kommun tar på sig hela ansvaret. Detta var aldrig avsikten!