Anders Ågren

Viktigt med både landsbygd och stad!

I dagens VK är en något märklig insändare publicerad, undertecknad av Torbjörn Wennebro som har uppdrag för Centerpartiet. Wennebro angriper mig för att enbart fokusera på byggande i tätorter. Jag får också kritik för att jag i en insändare har välkomnat planer från privata aktörer gällande byggnationer i Holmsund

När det gäller kommunens översiktsplanering, så har den fördjupade översiktsplanerna för dels Umeå, dels fördjupningen för de centrala stadsdelarna antagits i bred politisk enighet hösten 2011. Centerpartiet och Moderaterna står ju bakom dessa planer för hur kommunen ska utvecklas, liksom exempelvis Socialdemokraterna. Att komma med anklagelser mot mig eller Moderaterna, när Centerpartiet har röstat på exakt samma sätt, är inte seriöst.

Främsta fokus är att ”bygga stad” i de centrala stadsdelarna, i enlighet med Fördjupningen för de centrala stadsdelarna. Inom en radie av fem km planeras huvuddelen av den kommande befolkningstillväxten. Bostadsbyggande i Sävar, Holmsund/Obbola och Hörnefors ska också främjas. Områdena ligger på rimligt pendelavstånd från centralorten och har förutsättningar för en bra kollektivtrafik samt goda sociala miljöer. Goda tillväxtmöjligheter finns också inom befintliga byar inom en rad stråk som pekas ut i den tidigare av KF antagna Fördjupningen för Umeå.

Men viktigt att understryka är att vi uppmuntrar och bejakar byggande även på landsbygden. I den allmänna debatten har det spridits felaktigheter om att det endast ska byggas inom ”5 km-staden”. Så är det naturligtvis inte.

En rapport om landsbygden i Umeå som kommunen tog fram 2015, visade att landsbygden var välmående. Ca var tredje kommuninvånare bor utanför Umeå stad och på landsbygden erbjuds onekligen några av de mest attraktiva livsmiljöerna i kommunen. Därtill håller befolkningsökningen på Umeå landsbygd jämna steg med utvecklingen av Umeås centrala delar. Till yttermera visso är andelen barnfamiljer och sysselsättningen högre än i staden liksom även den disponibla inkomsten. Detta kommer sällan fram i den allmänna debatten.

Från Moderaterna har vi, för att understryka kommunens ansvar även för utvecklingen utanför de centrala stadsdelarna, föreslagit att ge AB Bostaden ett särskilt direktiv. Nämligen att alltid ta i beaktande möjligheten att vid nyproduktion bygga utanför de centrala stadsdelarna och utanför kommundelscentra. Vi har då särskilt pekat ut byar med omland som exempelvis Tavelsjö, Sörmjöle, Bullmark, Botsmark, Yttersjö, Hissjö m.fl.

Detta föreslog vi moderater i vårt budgetförslag, men det särskilda uppdraget röstades ned i kommunfullmäktige den 19 juni. Tyvärr. Vi hade gärna sett att fler partier hade röstat för vårt förslag.

Vi har politiskt ett ansvar för hela kommunens utveckling. Liksom vi siktar på att göra Umeå till det självklara storstadsalternativet i norra Sverige, så ska vi också se till att erbjuda de bästa levnads- och utvecklingsbetingelserna för boende på landsbygden inom våra kommungränser.

Det är den linje som Moderaterna i Umeå driver.