Anders Ågren

Lyssna på majoriteten och värna valfriheten i skolan!

I dagens Folkbladet skriver jag och Elmer Eriksson, viceordförande i För- och grundskolenämnden om vikten av att värna valfrihet inom skola, samt att ett aktivt och obligatoriskt val av skola borde införas. Insändaen bifogas nedan.

Värna valfriheten i skolan!

Nyligen presenterade SVT en opinionsundersökning från Novus som visade att en majoritet av befolkningen anser att det är viktigt eller mycket viktigt att få välja sina barns skola. Bara 15 procent anser att det är ganska eller mycket oviktigt. Lyssna på detta!

Valfriheten i skolan ska värnas. Det viktiga är ju inte vem som är huvudman för en skola – det viktiga är hög kvalitet. Att få välja skola och förskola skapar trygghet. Tidigare undersökningar har pekat på att 3 av 4 föräldrar och elever anser det vara positivt att kunna välja skola. Tydligt är i alla fall att det finns ett överväldigande stöd för det fria skolvalet.

Det ska finnas lättillgänglig och relevant information om alla skolor och om vilka fristående och kommunala utbildningar som erbjuds i kommunen, så att det blir lättare för föräldrar och elever att välja skola. Det finns ett egenvärde i att individen kan välja skola själv – och inte styras av beslutsfattares godtycke.

Därför ska val av skola bli obligatoriskt. Moderaterna i Umeå har tidigare lämnat in en motion i ärendet, vilken blev nedröstad våren 2017. Men vikten av att införa ett aktivt och obligatoriskt val av skola kvarstår.

Anders Ågren (M), Kommunalråd

Elmer Eriksson (M), Vice ordförande, För- och grundskolenämnden