Moderaterna har en konkret politik för att både förebygga och bekämpa brottslighet

I dagens VK har jag fått nedanstående genmäle publicerat. Läggs som vanligt upp här på bloggen.

Moderaterna har en konkret politik för att både förebygga och bekämpa brottslighet

I en replik (VK 23/2) undrar ”Bosse” om vilka åtgärder vi sätter in för att barn och unga ska hindras att lockas/luras in i den kriminella världen. Jag delar uppfattningen att det förebyggande arbetet är en viktig del för att öka tryggheten och bekämpa kriminaliteten.

På kort sikt är det mest brottsförebyggande att sätta fler gängkriminella i fängelse, så att de varken kan begå fler brott eller rekrytera in fler unga i kriminalitet.

På längre sikt behövs satsningar på exempelvis socialtjänsten och skolan för att förhindra att fler dras in i kriminalitet. Samhällets skyddsnät ska fungera så pass bra att unga i risk fångas upp långt innan de begår allvarliga brott.

Socialtjänsten har en viktig roll. I år läggs 200 miljoner kr för att socialtjänsten ska ställa om till att arbeta mer förebyggande med tidiga insatser. Mellan 2024 och 2028 handlar det totalt om ca 8 miljarder kronor. Det är den största satsningen på hela socialtjänsten som någon regering gjort.

En trygg uppväxt är också grunden i det förebyggande arbetet och för att öka förutsättningarna för det måste vi börja redan vid mödra- och barnhälsovården. Det görs omfattande satsningar redan i år. Totalt har samarbetspartierna beslutat om förebyggande satsningar på 2,8 miljarder kronor under 2024.

Kommunerna har ett stort ansvar när det kommer till det brottsförebyggande arbetet. Sedan förra sommaren regleras kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete i lag. I år satsar regeringen 80 miljoner kronor på en ny och riktad satsning på kommunernas arbete mot gängkriminalitet. Fritidsaktiviteter, exempelvis idrott, har en stark brottsförebyggande effekt. Regeringen satsar därför på fritidskort för barn och unga. För att stärka idrotten i utsatta områden lägger regeringen 100 miljoner kronor per år.

Utöver det vill Moderaterna vill bl.a. ta bort sekretesshindren mellan polis och socialtjänst, öka föräldraansvaret i kombination med ett ökat föräldraskapsstöd, satsa på skolsociala team för att öka närvaron av samverkan mellan skolan och socialtjänsten för eleverna och göra vården mer tillgänglig för barn och unga med psykisk ohälsa. Moderaterna vill därför lagstadga den förstärkta vårdgarantin för BUP.

Så visst har vi en politik även för det förebyggande arbetet.

Anders Ågren

Förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten