Kamerabevakning behövs på skolorna för att säkerställa trygghet och motverka skadegörelse!

Många skolor och förskolor vittnar om återkommande skadegörelse. Lokalmedia rapporterar om att Maja Beskowskolan i Umeå nu vill införa kamerabevakning, med anledning av återkommande skadegörelse och bränder. Vi moderater är positiva till att införa kamerabevakning på Maja Beskowskolan.

Moderaterna föreslog redan för ett år sedan att kamerabevakning skulle införas på Maja Beskowskolan, men förslaget röstades ner i för- och grundskolenämnden. Ökad kamerabevakning i Umeå kommuns skolor skulle vara positivt för arbetet med att förebygga skadegörelse och andra brott.

Moderaterna har i flera år lagt förslag kring ökad kamerabevakning i kommunen och har bland annat föreslagit att behovet av kamerabevakning av kommunala fastigheter ska inventeras i Umeå, på platser där unga befinner sig.