Utländska direktinvesteringar, som riskerar skada Sverige, kommer nu att kunna stoppas. Bra!

Vår M-ledda regeringen har tidigare beslutat om en ny lag som innebär att investeringar som kan utgöra säkerhetsrisker ska kunna granskas av en särskild granskningsmyndighet och, om det är nödvändigt, förbjudas. Regeringen har utsett Inspektionen för strategiska produkter (ISP) till granskningsmyndighet.
Utländska direktinvesteringar är helt klart en viktig del av det svenska näringslivets utveckling. Men samtidigt är strategiska förvärv ett av de sätt som främmande makt använder sig av för att uppnå fördelar mot andra stater. Den nya lagen om utländska direktinvesteringar med kompletterande förordningar skapar förutsättningar för att, om nödvändigt, hindra utländska investeringar i svenska företag vars verksamhet, information eller teknik har betydelse för Sveriges säkerhet eller för allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige.Regelverket träder i kraft den 1 december 2023. Mycket positivt att detta äntligen kommer på plats.