Sänk den höga kommunalskatten i Umeå!

Kommunalskatten i Umeå är extremt hög. Två kronor högre än jämförbara kommuner. Den är mer än två kr högre än snittet av landets samlade kommuner. Vi moderater vill successivt sänka Umeås extremt höga kommunalskatt – att sänka skatten är för oss en viktig frihets- och rättvisefråga.

Umeåborna ska inte behöva betala mer kommunalskatt än nödvändigt för att säkra våra gemensamma välfärdsåtaganden. Vår ambition är att under en mandatperiod sänka kommunalskatten med en krona. Tyvärr blev vi nedröstade i samband med budgetfullmäktige i juni.

Umeå kommun är nu på väg mot ett åttonde år i rad med överskott. Kommunens resultat efter årets första åtta månader är ett plus på 304 mnkr, och räknar man in de kommunala bolagen så är resultatet för hela Umeå kommunkoncern ett plus på 494 mnkr. Trots flera år med rekordöverskott och en välfylld resultat- och utjämningsreserv, så vägrar de lokala Socialdemokraterna att underlätta för hushållen genom att sänka kommunalskatten i Umeå.

Sänk Umeås höga kommunalskatt!