Extern utredning föreslår fortsatta avyttringar av beståndet hos AB Bostaden i Umeå.

I dagens VK kan vi läsa om den oberoende fastighetsutredning som gjorts av företaget Newsec, experter på fastighetsrådgivning och förvaltning, gällande de kommunala fastigheterna i Umeå. I analysen föreslås bl.a. att delar av AB Bostadens bestånd avyttras. Detta för att frigöra kapital och kunna öka underhållet av det befintliga fastighetsbeståndet.

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna föreslog i ett gemensamt uppdrag inför budgetfullmäktige i juni, att fortsätta avyttra delar av AB Bostadens bestånd. Förslaget röstades ned av de rödgröna partierna i Umeå.

Vi anser att det kommunala bostadsbolaget har en central roll att spela när det gäller nyproduktion av hyresrätter. AB Bostaden har idag en dominerande andel – omkring 45 procent – av hyresrättsbeståndet i Umeå. Vi vill möjliggöra ökad nyproduktion och upprustning av befintligt bestånd genom att under de kommande åren fortsätta avyttra delar av AB Bostadens fastighetsbestånd.

AB Bostaden står inför stora utmaningar – ökad takt av nyproduktion men även ett stort upprustningsbehov av miljonprogrammet, vilket kräver betydande kapitaltillskott. Dagens renoveringstakt måste öka. Affärsmässigheten måste komma i första hand. Ökad upplåning är inget alternativ eftersom kommunen i princip nått utlåningstaket där AB Bostaden ligger på samma nivå som innan avyttringarna 2017. Dessutom kommer ytterligare upplåning att krävas eftersom ca 530 lägenheter ska färdigställas. En betydande försäljning av Bostadens bestånd är därför en nödvändighet för att skapa utrymme för renoveringar, nybyggnationer och minska skuldbördan. Avyttringen bör vara mer omfattande är den som genomfördes 2017. Det minskar dessutom Bostadens dominerande roll på marknaden och släpper in fler förvaltande aktörer som kan dra sitt strå till stacken avseende nyproduktion av hyreslägenheter.

Det var välkommet att vi tillsammans med Socialdemokraterna under 2017 kunde enas om en avyttring av 8 procent av beståendet: 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem för ca 1,1 miljarder kr. Tio bostadsbolag var då intresserade att lägga bud, så det visar vilka goda möjligheter som ändå finns för att fortsätta en sådan politik.