En historiskt stor satsning på det svenska försvaret!

Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskrigets slut. Det kräver att vi har ett försvar som är redo att skydda svenskt territorium.

I höstens budget ökar regeringen försvarsanslaget med 27 miljarder kronor nästa år. En stor ökning på cirka 28%.

Sverige kommer därför redan 2024 att uppfylla målsättningen om att försvarsutgifterna ska uppgå till två procent av BNP enligt Nato:s definition.

Tiden då Sverige underfinansierade försvaret är förbi i och med denna historiska satsning. Sverige ska vara en trovärdig, pålitlig och solidarisk medlem i Nato.