Återställ Storgatan och få trafiken att fungera igen

I början av sommaren byggdes delar av Storgatan i centrala Umeå om. Körfält för bilar togs bort och gjordes om till cykelväg. Gatan målades även i grönt och blått. Förändringen har försvårat för biltrafiken till och från centrum och långa köer bildas längs Storgatan. Ombyggnationen har också lett till att parkeringshuset Parketten har blivit otillgängligt.

Moderaterna vill därför att försöket med att ta bort körfält för biltrafik på Storgatan avbryts. Våra företrädare i tekniska nämnden har lämnat in ett initiativärende om detta.

Centrum måste vara tillgängligt med alla transportmedel – även med bil. Alla Umeåbor bor inte i centrala Umeå, utan i byar och orter på andra platser i kommunen. Umeå är också den största staden i Västerbotten och många i länet reser hit för att exempelvis köpa varor och tjänster.