Moderaterna prioriterar lokalproducerade livsmedel – inte ekologiska

I dagens VK har jag fått följande insändare publicerad. Läggs som vanligt upp på bloggen också.

Moderaterna prioriterar lokalproducerade livsmedel – inte ekologiska

Nu har kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott beslutat om förfrågningsunderlag för ny livsmedelsupphandling för Umeå kommun. Moderaterna, som enda parti, yrkade på att ärendet skulle återremitteras. Vårt fokus är lokalproducerade livsmedel – inte ekologiska.

Vid sammanträdet ville vi ändra kravspecifikationen, så att bl.a. skrivningar om ekologiska livsmedel och fairtrade-märkningar skulle utgår ur förslaget. Tyvärr förlorade vi omröstningen och fick reservera oss.

Varför? Ekologiskt leder till att mindre livsmedel produceras på samma areal, och är inte bättre för klimatet än konventionellt lantbruk. Ändå envisas vissa partier och politiker med att försöka styra över produktionen till ekologiska livsmedel. Detta har vi moderater uppmärksammat även lokalt och regionalt här i Västerbotten.

Moderaterna röstade för övrigt i februari 2020 nej till målsättningen att Umeå kommun år 2025 ska erbjuda minst 50 procent ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter. Vi moderater lade även förslag om att kravet på ekologiska livsmedel skulle utgå, vid den senaste livsmedelsupphandlingen för Umeå kommun hösten 2019. Tyvärr ville en majoritet annorlunda i båda fallen.

Vi moderater håller en tydlig linje för att möjliggöra ökad andel lokalproducerade livsmedel. Det saknas vetenskapligt stöd för att ekologisk mat skulle vara bättre för klimatet. I en studie från bland annat Chalmers, drogs slutsatsen att ekologisk mat till och med var sämre för klimatet än konventionellt producerade livsmedel. Detta p.g.a. att större markarealer krävs för ekologisk produktion. I Sverige håller den konventionella produktionen hög kvalitet, med högt krav på djurskydd och lite användning av både antibiotika och bekämpningsmedel.

Vi måste öka självförsörjningsgraden och öka livsmedelsproduktionen i Sverige. Ekologiska livsmedel motverkar denna ambition. Umeå kommun borde fokusera på att öka inköpen av lokalproducerade livsmedel. Att köpa mer närproducerade livsmedel stärker det lokala näringslivet och bidrar till att hålla landsbygden levande, vilket de flesta numera verkar hålla med om.

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå