Ett EU-förslag som hotar Sveriges gröna näringar!

Tidigare i veckan fick jag en insändare publicerad i Folkbladet tillsammans med vår Europaparlamentariker Jessica Polfjärd. Läggs som vanligt upp här på bloggen också.

EU-förslaget om restaurering av natur är ett direkt hot mot Sveriges gröna näringar!

Under de senaste åren har EU tagit viktiga steg framåt i vårt gemensamma miljö- och klimatarbete. Tyvärr ser vi nu hur effektiv politik i större utsträckning får stå tillbaka för hastigt framtagen detaljreglering. Det riskerar att undergräva politikens trovärdighet och slå hårt mot både medlemsländernas och kommunernas beslutanderätt.

De senaste årens framgångar inom EU är många: en ny klimatlag med tydliga och ambitiösa mål för hela Europa, bättre förutsättningar för förnybar energi och kärnkraft. Vi har också beslutat om ett tydligt regelverk som ställer krav på alla medlemsländer att dra sitt strå till stacken i klimatarbetet. Det här är bara några av flera bra exempel.

Men något är på väg att ändras. På sistone har allt fler förslag lagts fram som är både ogenomtänkta i sin utformning och alltför långtgående i sin styrning.

Ett av de tydligaste exemplen, som riskerar få långtgående konsekvenser för Sverige, är förslaget om restaurering av natur. Trots sin lovvärda ambition är förslaget ett direkt hot mot Sveriges gröna näringar.

Till att börja med inskränker förslaget på äganderätten och är direkt skadligt för skogs- och jordbruket.

Kanske ännu mer anmärkningsvärt är nivån av detaljreglering i regelverket. Till exempel innehåller det bindande krav på att alla medlemsländer ska utöka sina städers så kallade gröna ytor med fem procent.

Varför EU-lagar ska besluta om hur stora parker svenska städer ska ha kan man fråga sig. Det går helt emot principen att beslut inom EU ska fattas på lägsta möjliga nivå. Det var också en av anledningarna till att Moderaterna såg till att förslaget underkändes i en prövning av riksdagen. Vi anser att kommunerna och parkförvaltningen är bättre lämpade för detta.

Den enda rimliga linjen i dagsläget är att underkänna förslaget. Det är också vad Moderaterna driver i Europaparlamentet. Vi tycker att det finns mycket kvar att göra för att förbättra miljön och stärka den biologiska mångfalden runtom i Europa. Samtidigt får goda ambitioner inte bli en täckmantel för dålig lagstiftning. Den politiken lämnar vi med glädje till Miljöpartiet och Socialdemokraterna, vars partikollegor också driver på för att göra förslaget ännu värre.

Vår politik bygger på insikten att EU ska fokusera på större och gemensamma problem som medlemsländerna inte kan lösa själva. När dåliga förslag läggs på bordet är vi däremot inte rädda att säga vad vi tycker. I det här fallet är vårt budskap tydligt: gör om och gör rätt.

Jessica Polfjärd

Europaparlamentariker (M)

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå