Positivt att Försvarsmakten under kommande år vill utöka sin verksamhet i Umeå

Lokalmedia rapporterade igår och idag om att försvarsmakten vill utöka sin verksamhet i Umeå. Försvarsmakten har nämligen gett Fortifikationsverket uppdraget att  att förvärva kommunal mark för att utöka närövningsfältet i Umeå. Detta motiveras i ett brev bl.a. med “stora behov av att utöka övningsfältet, bl.a. beroende på den återupptagna och utökade värnpliktsutbildningen vid SkyddC. Förutom SkyddC så förväntas det att Västerbottensbataljonen kommer att öka med ca 400 soldater under de närmaste 5-10 åren.”

Jag intervjuades av Folkbladet igår, och välkomnade beskedet.

Vi har ju under ett antal år arbetat för att bl.a. stärka försvarets verksamhet i Umeå. Så detta är goda nyheter! Försvarets intressen går också före annat. Det är mycket positivt att försvaret, via Fortifikationsverket, vill inleda en dialog om att få köpa kommunal verksamhet och så tydligt kopplar ihop detta med förutsättningarna att ytterligare växa i Umeå. Den svenska försvarsförmågan måste stärkas och Umeå har goda förutsättningar att spela en viktig roll i det arbetet.