Enhälligt vald till ny ordförande i SKR:s beredning för demokratifrågor!

Jag skrev ju i förra veckan att jag var föreslagen av Moderaternas valberedning att bli ny ordförande i SKR:s demokratiberedning år 2023-2027. Nu kan jag också konstatera att styrelsen i SKR formellt har valt mig till det uppdraget. Valen till de olika beredningarna skedde vid den nytillträdda styrelsens första möte efter valkongressen i tisdags. Det är en av tre ordförandeposter som Moderaterna har i SKR denna mandatperiod.