Föreslås till ny ordförande för SKR:s demokratiberedning!

Moderaternas valberedning föreslår mig till ny ordförande i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) beredning för demokratifrågor år 2023-2027. Valet sker formellt nästa vecka efter SKR:s valkongress, som äger rum i Stockholm den 21 mars.

Jag är mycket glad och hedrad! SKR jobbar för att stärka den svenska demokratin och det kommunala självstyret. Demokratifrågorna – både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt – har blivit allt viktigare. Inte minst med tanke på utvecklingen i omvärlden. Jag har haft förmånen att inneha uppdrag i SKR (dåvarande SKL) sedan år 2007. Först i utbildningsberedningen, därefter två perioder i styrelsen och den senaste mandatperioden vice ordförande i demokratiberedningen. Nu är förslaget att jag ska väljas till ordförande i den beredningen.

Stort tack för detta.

Frågor om demokrati, mänskliga rättigheter och insatser mot våldsbejakande extremism ligger högt på den politiska dagordningen!