Möte med Umeåregionen idag!

Idag har vi sammanträde med kommunledningarna som ingår i Umeåregionen (Umeå, Örnsköldsvik, Robertsfors, Bjurholm, Nordmaling, Vännäs och Vindeln). Ett viktigt och positivt samarbete för våra kommuner som formaliserades redan år 1993.

För egen del har jag varit med i detta forum sedan valet år 2006, så därför fick jag i egenskap av “ålderspresident” öppna dagens möte. Vi valde Mathias Haglund (S), kommunstyrelsens ordförande i Vindeln, till ny ordförande för detta samarbetsorgan. Till vice ordförande valdes Tomas Nilsson (M), vice ordförande i kommunstyrelsen i Vindeln.

Stort grattis till Mathias och Tomas!