Minnesdag för Förintelsens offer – bekämpa antisemitismen!

I dag den 27 januari hedrar vi minnet av alla som mördades och förföljdes under Förintelsen – samma datum som förintelselägret Auschwitz befriades 1945. Låt oss aldrig glömma det som har hänt, men låt oss inte heller blunda för den antisemitism som växer i Sverige.

Detta gör den borgerliga regeringen för att motverka antisemitism:

✅ Skärpta straff för brott med antisemitiska motiv.

✅ 6 miljoner kr för fortsatt finansiering av hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser.

✅ 45 miljoner kr 2023 och 55 miljoner kr från 2024 till Sveriges museum om Förintelsen.

✅ Fortsatt finansiering av Stiftelsen Judiska museet.

✅ Ökad kunskap och bättre verktyg i skolan.

✅ Medlen för Forum för levande historias och Segerstedt institutets satsning med uppdraget att genomföra kunskapshöjande insatser mot antisemitism dubbleras 2023.

Antisemitismen är tyvärr närvarande också i Umeå. I Umeå tvingas judar hålla en låg profil för att undgå hot och hat. Judiska Föreningen tvingades år 2018 att lägga ned sin verksamhet, efter att upprepade gånger ha utsatts för trakasserier och hot. Sedan den judiska föreningen lades ned 2018 finns inget organiserat judiskt föreningsliv i Sverige norr om Uppsala.

Moderaterna har tidigare bl.a. föreslagit:

▶️Förbjud deltagande i våldsbejakande organisationer, oavsett ideologiska motiv. Kriminalisera deltagande i såväl våldsbejakande högerextrema, vänsterextrema som islamistiska organisationer.

▶️ Stoppa utbetalningar av skattepengar till organisationer som inte delar grundläggande demokratiska värderingar.

▶️ Staten måste genomlysa landets skolor för att kartlägga förekomsten av antisemitism och dess uttryckssätt. Lärare måste få verktyg så att de kan identifiera och motverka antisemitism. Samhället måste följa upp varje enskild incident och misstänkta brott polisanmälas.

▶️ Den som har fått en fristad i Sverige får aldrig utnyttja det för att förtrycka andra minoriteter. Fler brott med antisemitiska motiv ska också leda till utvisning.

Låt oss aldrig glömma det som har hänt, men låt oss inte heller blunda för den antisemitism som växer i Sverige.