Bekämpa hedersförtrycket!

Hedersförtrycket har ingen plats i Sverige. I Sverige har var och en rätt till ett liv utan förtryck. Ett liv i jämställdhet. Den rätten är lika stark för den vars släkt har levt här i generationer, som för den vars släkt nyligen har kommit hit.

Idag hedrar vi minnet av Fadime Sahindal och hennes kamp för frihet och kärlek, och mot förtryck. För 21 år sedan sköts Fadime ihjäl av sin egen pappa för att hon vägrade underkasta sig familjens heder. Hon blev förälskad i ”fel” person.

Enligt forskare kan 240 000 unga i Sverige leva under hedersförtryck. Var tredje elev med utländsk bakgrund bedöms leva under hedersrelaterade familjenormer. Det kan inte accepteras.

Politiken måste ta ett större ansvar i att bekämpa hedersrelaterat förtryck och våld. Det är en av de viktigaste uppgifterna vi har.