Moderaterna positiva till att säkerställa lokaler för Balettakademin

Lokalmedia har hört av sig till våra lokala moderata företrädare under de senaste två dagarna, bl.a. till våra företrädare i kulturnämnden.

Moderaterna har idag, via våra ledande företrädare i kulturnämnden, fritidsnämnden och tekniska nämnden, meddelat att vi som parti är beredda att medverka i arbetet för att ordna en lösning för Balettakademins elevgrupper. Att barn och unga har en meningsfull fritid är enormt viktigt. För många är just dansen ett stort fritidsintresse. Förutsättningarna måste vara goda även i framtiden för dansen i Umeå.

Moderaterna vill bidra till att hitta en lösning på lokalfrågan för dansen.