Flest personkryss av alla politiker i Umeå – stort tack för förtroendet!

När personkryssen i Umeå har räknats färdigt så visar det sig att jag återigen har fått flest personröster av alla politiker i Umeå, oavsett partitillhörighet. Det är andra valet som jag t.o.m. slår Socialdemokraternas främste kandidat, trots att Umeå i sammanhanget är att betrakta som ett starkt rödgrönt fäste.

Moderaterna gick framåt i Umeå och fick med 17,6 procent en ökning till 12 mandat. Det är faktiskt det näst bästa resultatet för oss moderater i Umeå i modern tid, för att ge lite perspektiv.

Nu är också personkryssen färdigräknade.

Ett stort TACK till de 1714 umeåbor som har kryssat för mitt namn på valsedeln.

Det innebär också att jag är den politiska gruppledare i Umeå som fått flest kryss av umeåborna i valet 2022 – både när det gäller antalet kryss och procentuellt. Samma sak inträffade i valet 2018.

Det värmer faktiskt extra. För detta resultat är jag mycket glad och för den delen också mycket stolt.

TACK!