Arlanda ska definitivt utvecklas, men lägg inte ned Bromma!

Det här pressmeddelandet skickades ut tidigare idag.

Pressmeddelande 2022-06-17

Ågren (M): Arlanda ska definitivt utvecklas, men lägg inte ned Bromma!

Under fredagen presenterades den s.k. Arlandautredningen som beställts av regeringen. Utredaren Peter Norman presenterade då sina slutsatser om hur Arlanda ska utvecklas – så att Bromma flygplats på sikt kan läggas ned. I utredningen föreslås att Bromma flygplats ska vara helt fossilfri avseende flyget från år 2030 för att därefter stängas ned år 2035. Utredarens slutsatser får dock kritik av moderata kommunalrådet Anders Ågren i Umeå.

– Detta duger inte! Vi måste värna flygets infrastruktur i vårt land. Umeå är beroende av goda flygförbindelser. Bromma är ett viktigt komplement till Arlanda. Under normala omständigheter – före pandemin – brukar det gå 5-6 avgångar per dag mellan Umeå Airport och Bromma. Således sker en betydande del av flygningarna till och från Umeå just kopplat till Bromma. Kapaciteten på Arlanda måste säkras och byggas ut, innan man överhuvudtaget börjar diskutera framtiden för Bromma säger kommunalrådet Anders Ågren (M) i en kommentar.

– Självklart ska vi bygga ut Arlanda med bl.a. ytterligare en parallell rullbana. Likaså är det uppenbart att tillgängligheten till Arlanda måste förbättras. Det är också Moderaternas hållning. Men vi måste klara av att utveckla Arlanda, samtidigt som vi möjliggör fortsatt drift av Bromma även efter nuvarande avtal löper ut år 2038. Det är orimligt att i detta läge bestämma att Bromma ska läggas ned redan år 2035, fortsätter Ågren.

– Det är märkligt att Socialdemokraterna, nu när MP inte längre finns med i regeringen, fortsatt är så negativa mot Bromma och därmed inrikesflygets förutsättningar. Bromma kan ju spela en viktig roll i framtidens flyg, när det gäller eldrivna flygplan och annat fossilfritt flyg. Detta verkar utredaren inse, men landar ändå i slutsatsen att det ska tillåtas fossilfria flyg på Bromma endast i fem år. Resonemanget hänger inte ihop, avslutar Ågren (M).