Anders Ågren

Rädda svensk kärnkraft!

Kärnkraft är klimatsmart! Om vi låter fullt fungerande kärnkraft stängas ner riskerar det att få förödande konsekvenser för Sveriges möjligheter att klara klimatutmaningen och säkerställa en trygg elförsörjning i hela landet. Vi behöver mer klimatsmart el från förnybart och kärnkraft…