Anders Ågren

Stärk Sverige som industrination

Bristen på el stoppar investeringar och försvårar industrins gröna omställning. Långsamma tillståndsprocesser hindrar tusentals nya jobb i gruvnäringen och svenskt skogsbruk riskerar att få en klassning som ”icke-hållbar investering” på EU-nivå. Sverige behöver en regering som ger svensk basindustri rätt…