Anders Ågren

Fullmäktige idag

Så har vi kört igång månadens sammanträde med kommunfullmäktige. Förmiddagen ägnas i huvudsak åt informationer från våra kommunala bolag. Sedan ganska lång tid tillbaka är KF i februari det tillfälle då fullmäktiges ledamöter får en särskild genomgång av läget i…

Tack för förtroendet!

Moderaternas partistyrelse har beslutat att tillsätta fem arbetsgrupper inför arbetsstämman i höst. Arbetsgruppernas uppdrag är att ta fram skarpa förslag på olika områden, som partistyrelsen sedan ska lämna till beslut på Arbetsstämman 21-24 oktober 2021. En av arbetsgrupperna behandlar området…