Anders Ågren

40 procent av kvinnorna i Umeå avstår – ibland/ofta – från att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfallna, rånade eller ofredade

Umeå kommun har genomfört en folkhälsoenkät, som offentliggjordes idag. Folkhälsoenkäten ”Jämlika liv” skickades ut till invånare i åldrarna 16–84 år för att få bättre kunskap om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. I enkäten finns även frågor om till exempel trångboddhet och…