Anders Ågren

Avskaffa plastpåseskatten!

Sedan plastpåseskatten infördes har försäljningen av avfallspåsar på rulle, som är sämre för miljön, ökat med 60 procent.  Experter säger att plastpåseskatten leder till minskad återvinning av plast, ökad användning av förpackningar, ökad resursförbrukning och ökade koldioxidutsläpp. Vi moderater konstaterar…

Stå upp emot islamismen!

Inom loppet av två veckor har vi nu bevittnat två bestialiska islamistiska terrorattacker i Frankrike med dödlig utgång. Fruktansvärda dåd, som också är ett angrepp på hela vårt fria, öppna och demokratiska samhälle. Sverige och EU behöver tydligare markera när…