Anders Ågren

Ja till mer kärnkraft!

Sveriges välfärd, jobb och konkurrenskraft är beroende av att vi har en fungerande energitillförsel. Den svenska energipolitiken ska värna klimatet, säkra el till konkurrenskraftiga priser och garantera att el finns när vi behöver den. Kärnkraft är klimatvänligt, fossilfritt och ger…