Anders Ågren

Glad sommar!

Sommarlugnet inträder nu under några veckor på det lokalpolitiska planet. Almedalsveckan blev ju av uppenbara skäl inställd. Inga sammanträden heller annat än några digitala möten kommande veckor, samtidigt som tempot dras ned avsevärt. Det kommer också att märkas här på…