Anders Ågren

Från ord till handling!

På partistämman i Västerås presenterades upplägget för ett mer aktivt oppositionsarbete där Moderaterna går från ord till handling. Det är nödvändigt i ett läge där regeringen förlorat kontrollen över samhällsutvecklingen. En viktig del i detta är brottsbekämpningen, där Moderaterna har…

Moderaternas partistämma!

Anlände till Moderaternas partistämma Västerås igår och är riktigt laddad inför detta. Jag har under det gångna året haft förmånen att ingå i två av de arbetsgrupper som arbetat på partistyrelsens uppdrag. För det första översynen av den ekonomiska politiken.…