Anders Ågren

Träff med LRF

I dag har jag träffat Mats Granath, regionchef för LRF Västerbotten/Norrbotten. Ett bra samtal om vikten av svensk livsmedelsproduktion och fördelarna med detta. Viktigt att den aspekten kommer fram i den offentliga debatten! En ökad produktion av svenska livsmedel bidrar…