Anders Ågren

Många ärenden på KF idag

Då var det dags för månadens sammanträde med fullmäktige, där vi bl.a. ska behandla Umeå kommuns årsredovisning för 2018.  Från Moderaterna har vi därutöver aktualiserat en rad ärenden: motion om lokalt tiggeriförbud, interpellation om förekomsten av våldsbejakande islamism i Umeå, interpellation…

Tack för förtroendet!

I helgen har vi haft länsförbundsstämma med Moderaterna i Västerbotten. Vi höll till i Skellefteå, och efter stämmans avslutande skickades följande pressmeddelande ut. Pressmeddelande 190427: Ågren omvald som M-ordförande i Västerbotten På lördagen samlades de 70 valda stämmoombuden för Moderaterna…