Anders Ågren

Ett bättre företagsklimat

Jag och Mats Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västerbotten, träffades igår på Rex för ett samtal om vikten av ett positivt företagsklimat. Här finns det onekligen mycket att göra för att förbättra förutsättningarna, såväl lokalt som nationellt. Det är viktigt…