Anders Ågren

Gör om – gör rätt!

Idag på förmiddagen hade vi träff med Företagarrådet i Umeå. Ett bra tillfälle för kommunledningen att träffa företagarrepresentanter för diskussion om aktuella frågor, liksom mer långsiktiga, för bl.a. företagandets villkor i Umeå. Den fråga som är hetast på den politiska dagordningen…