Anders Ågren

Det digitala hatet

Hat och kränkningar på nätet blir som bekant allt vanligare, även mot förtroendevalda. Så illa att det på många sätt kan ses som ett hot mot demokratin. Trakasserier, kränkningar och hat förekommer i allt större utsträckning. Sveriges Kommuner och Landsting…