Anders Ågren

Handla lokalproducerat!

För snart ett år sedan antog Umeå kommun en ny upphandlingspolicy. Ambitionen från Moderaterna i Umeå var att upphandlingspolicyn skulle utformas, så att det blev enklare att upphandla lokalproducerad mat. Denna fråga har genom åren diskuterats mycket inte minst runt…