Anders Ågren

Moderaternas Norrlandskonferens 2017 i Luleå

Den gångna helgen hade vi konferens i Luleå med de moderata Norrlandsförbunden: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Det var ca 150 ledande moderater från kommun-, landstings- och riksdagsnivån som samlades för gemensamma överläggningar, tillsammans med bl.a. biträdande partisekreterare Johan Berggren, MUF:s ordförande…