För tredje gången…..

För tredje gången har nu VK på nyhetsplats lyckats “avslöja” att jag är frimurare. Det i sig är ju en bedrift med tanke på att jag i 18 års tid varit helt öppen om mitt medlemskap i Svenska Frimurarorden. Men det här är alltså tredje gången man kan läsa om det i tidningen. Lite tröttsamt börjar det faktiskt bli. Och talet om ett “hemligt” nätverk. Medlemsmatrikeln är offentlig och vem som helst kan ta del av den.

VK hade ju ett stort uppslag om frimurarna i Umeå så sent som år 2010. Två sidor, där de konstaterade fakta om frimurarna, samt faktiskt också hade gått igenom medlemsmatrikeln för att kolla vilka kända namn som fanns där. Även då nämndes jag, Edward Riedl och andra moderatpolitiker bland de personer som var medlemmar. Så VK har ju gjort detta hyfsat nyligen, men då i betydligt mer nyanserad ton.