På fullmäktige den 25 januari

Lämnade in denna fråga till Hans Lindberg (S) förra veckan, och den kommer upp till behandling på kommunfullmäktige den 25 januari.

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

 

Angående antagandet av strategisk plan för Umeå kommun

 

År 2012 beslutades om en ny planeringsprocess för arbetet med Umeå kommuns budget, mot bakgrund av att vi numera har en förvaltning och inte flera. En del i detta var även beslutet att kommunfullmäktige skulle besluta om en övergripande strategisk plan med ett tolvårsperspektiv.

I planen skulle sådant som vision, strategiska viktiga områden för kommunens framtida utveckling (t.ex. bostadsbyggande, förutsättningar för företagande etc) samt strategier för att arbeta med dessa områden konkretiseras. Arbetet gick på sparlåga, men våren 2015 gick startskottet då bl.a. kommunledning och de politiska nämnderas presidier träffades för överläggningar. Tydligt under arbetets gång blev behovet av ett starkt tillväxtfokus i kommunens fortsatta arbete. Det var också något som vi från moderaterna välkomnade.

Först var ambitionen att planen skulle antas av kommunfullmäktige i juni 2015 i samband med budget. Därefter sköts det fram till någon gång efter sommaren. Sedan var beskedet att planen skulle upp innan jul. Så blev det inte, och vi har fortfarande inte fått presenterat ett utkast i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) är därför:

 – När kommer kommunfullmäktige att få ta beslut om Umeå kommuns övergripande strategiska plan?

 

Umeå 2016-01-12

 

Anders Ågren, Kommunalråd (M)

 

 

 

 

 

  •