Anders Ågren

Motion om kameraövervakning

Igår debatterade vi i kommunfullmäktige en motion från oss moderater om kameraövervakning av perrongförbindelsen och järnvägstunneln vid Umeå Centralstation. Frågan om kameraövervakning av området har varit aktuell vid flera tillfällen, och i tekniska nämnden har man voterat tre gånger vid…

Ny mandatperiod

På plats vid mandatperiodens första kommunfullmäktigesammanträde i Umeå. På fotot jag och Hans Lindberg (S). Har förövrigt just förrättat val av valberedning och fullmäktigepresidium. Nu interpellationer och sedan ärendelistan med motioner, planärenden och annat. Från Moderaterna har vi en motion om…

V, Fi + vilde

Idag har Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ och den politiska vilden från Mp meddelat att de ingår i en valkartell. Detta var i sak högst väntat (även om V och Fi nu fått sällskap av en avhoppare från MP i valkartellen). Dessutom…

V, Fi + vilde

Idag har Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ och den politiska vilden från Mp meddelat att de ingår i en valkartell. Detta var i sak högst väntat (även om V och Fi nu fått sällskap av en avhoppare från MP i valkartellen). Dessutom…

V, Fi + vilde

Idag har Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ och den politiska vilden från Mp meddelat att de ingår i en valkartell. Detta var i sak högst väntat (även om V och Fi nu fått sällskap av en avhoppare från MP i valkartellen). Dessutom…