Anders Ågren

Ute på företagsbesök

Igår var det en mycket intressant dag, då vi som sitter i  kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott var ute på företagbesök. Vi började på Uminova Innovation, där vi fick information om verksamheten: presentation av Uminova Innovation, Umeå Biotech Incubator, Infotech Umeå…